ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ FMO®

Το καύσιμο μπαίνει στην συσκευή FMO® από μια από της 3 εισόδους που έχει στην βάση της. Το καύσιμο γεμίζει την αποθήκη της συσκευής.
Ο όγκος του καυσίμου για να βγει από την έξοδο της συσκευής πρέπει να περάσει τα διάκενα από όλες της σειρές των μεταλλικών σφαιριδίων του οργανωτή μορίων καυσίμου της συσκευής.
Περνώντας μέσα από τα διάκενα της πρώτης σειράς των μεταλλικών σφαιριδίων επιτυγχάνεται διάσπαση του όγκου του καυσίμου και ξεκινάει ο έλεγχος των μορίων του.
Τα μόρια περνώντας από τα διάκενα της πρώτης σειράς των μεταλλικών σφαιριδίων για να συνεχίσουν προς την δεύτερη σειρά έχουν τρεις εξόδους διαφυγής. Το ίδιο συμβαίνει σε κάθε σειρά μεταλλικών σφαιριδίων μέχρι να βγούν απο τον οργανωτή μορίων καυσίμου της συσκευής .

Τα διάκενα των σειρών των μεταλλικών σφαιριδίων είναι έτσι κατασκευασμένα που υποχρεώνουν τα μόρια να περιστρέφονται για να βρουν την μια από τις τρεις εξόδους διαφυγής προς την επόμενο σειρά.
Ο χρόνος που χρειάζονται τα μόρια για να περάσουν μέσα από τα διάκενα του οργανωτή μορίων καυσίμου και να βγουν από αυτόν δεν είναι ίδιος και εξαρτάται από την διάμετρο και το ειδικό βάρος τους.
Μόνον τα ίδια μόρια κάνουν πάντα τον ίδιο χρόνο για να περάσουν όλα τα διάκενα του οργανωτή μορίων καυσίμου
Οι αλυσίδες υδρογονανθράκων στα καύσιμα δέν είναι απο ίδια μόρια. Είτε οι αλυσίδες υδρογονανθράκων είναι κυκλικοί (πετρέλαιο) είτε ελικοειδής (βενζίνη) σπάνουν την αλυσίδα τους για να περάσουν τα διάκενα του οργανωτή μορίων καυσίμου και στην έξοδο τους από αυτόν είναι δυο διαφορετικά μόρια υδρογόνου και άνθρακα.

Με τον τρόπο αυτό ελέγχονται τα μόρια απο την συσκευή FMO® αλλάζοντας στην έξοδο της την μοριακή σύνθεση του όγκου του καυσίμου που πηγαίνει στα μπεκ.
H Fpfilters® με την νέου τύπου συσκευή της FMO® οργανωτής μορίων καυσίμων επιτυγχάνει το σπάσιμο της αλυσίδας των υδρογονανθράκων στο καύσιμο. Το αποτέλεσμα είναι ο όγκος του καυσίμου που πηγαίνει στα μπέκ του κινητήρα για να ψεκαστεί να αποτελείται από ομοιόμορφα μόρια. Κατά την καύση τους στον κύλινδρο αναφλέγεται μεγαλύτερη ποσότητα σταγονιδίων παράγεται μεγαλύτερο έργο και λιγότερα καυσαέρια.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που αποκτούμε από την συσκευή FMO® κατά την λειτουργία του κινητήρα είναι:
  • Οικονομία καυσίμων
  •  Αύξηση της ροπής.
  • Η μέγιστη ροπή επιτυγχάνεται σε χαμηλότερες στροφές και το πλάτος της μέγιστης ροπής διατηρείται σταθερό για μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
  • Αύξηση της ιπποδύναμης του κινητήρα
  • Τέλεια καύση.
  • Μείωση των ρύπων.
  • Μείωση του θορύβου του κινητήρα.
  • Η θερμοκρασία του κινητήρα διατηρείται σταθερή με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερες φθορές και μεγαλύτερη μακροζωία του κινητήρα του αισθητήρα οξυγόνου (λάμδα) και του καταλύτη.

 

GreekEnglish (United Kingdom)
diesel_diplo
diesel_heated_diplo
diesel_heated_mono
diesel_mono
gas_diplo
gas_mono
heater
marine
moto
normal
truck_fmo
truck_fmo1

Είπαν για εμάς

κάντε κλικ στην εικόνα
reviews

Η ιστοσελίδα αυτή και το σύνολο του περιεχομένου της (κείμενα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι κλπ.) αποτελούν ιδιοκτησία της FPFILTERS® και/ή δικαιοπαρόχων της, προστατεύονται δε από τη σχετική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. Απαγορεύονται η, ολική ή μερική, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, τηλεφόρτωση (download), διασκευή, μετάφραση ή άλλη τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Φίλιππου Ε. Παπαβασιλειου. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη εκτύπωση και αποθήκευση τμημάτων του περιεχομένου του σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε της αναγραφής της πηγής προέλευσής του.